top of page

אין לי מספיק מילים בגוף – ילדות אבודה ויחסים מורכבים בין ילד להוריו, הם רק נדבך אחד שעליו נשענת העלילה בספר זה; מקופלים פה עניינים שברומו של עולם, בהם החיים והמוות, האהבה והפרידה, האומנות והחומר, הגשמי והרוחני.

 

החיים של אומן האובססיבי ליצירתו מקבלים תפנית בלתי צפויה דווקא כשנראה שהכל מסתדר לו, וגם כאן- האוזניים לא יפסיקו לנגן את המוזיקה שהורכבה במיוחד עבור אוזנו.

לרכישת ספר דיגיטלי באתר עברית

לרכישת ספר דיגיטלי באתר עברית

אין לי מספיק מילים בגוף

אין לי מספיק מילים בגוף | דרור שגב

המלצות

המלצות

פס קול

לאורך השנים כתבו מוזיקאים שונים פס קול המלווה את הספר, מוזמנים להאזין

פס קול
bottom of page