top of page

עולם האמת

עורכת שרית שמיר

דרור שגב - עולם האמת

תנועת גופי חרישית בעת איסוף פחדי, אחד ועוד אחד הם נאספים.

אני מתאמן בלהיות מצוחצח דעות וחף מחזיונות שווא.

עולמי הרדוף רוחש בעקבותיי.

בחצייתי את קו התפר

נעמדתי על הר נישא והבטתי לעבר יערות העד -שדרות האמת.

צחצחתי חרבותיי, הפצתי כתבי בסתרים,

פיזרתי פירורים מתקוותי לכל רוחות השמיים.

כמהתי לבוא האמת

לעיתים

נדמה שאדם זר חוטף ממני את תודעתי ודמותי.

מביט בי מתוכי בחיוך נלעג.

האינדיאני שבי יוצא לקרב מאסף על חייו

רכוב על סוס כהה, עטור עטרת נוצות, צבוע בצבעי מלחמה.

הקשת דרוכה ומבטי שלוח.

בחצייתי את העולם הקדום והגיעי לעולם האמת

נפרדתי מדמות האחר.

התיישבתי על סלע למול הנהר הקוצף וכתבתי בעט על ניר לבן את סיפור חיי.

1 Comment


Zeev Shechter
Zeev Shechter
Dec 28, 2021

פרוזה ברמה של שירה. כל הכבוד דרור שגב!!!

Like
bottom of page