top of page

איש משומש


דרור שגב - איש משומש

עורכת שרית שמיר.


בייבי אני איש משומש, את לא רואה?

יש בי כבר ארבעים ותשע שנים,

בזבזתי חלקים,

מלמלתי את רוב

זה לא פשוט.


הסימנים שלמים –

יתדות וחבלים

חרוטים על הלוח

עדיין.


אבא שלי אומר שאני עושה בלגן

ולעולם לא אשתנה

יורק אש אנוכי

עדיין.


אימא שלי לא התחילה לאהוב אותי,

העניין לא ישתנה ,העניין דפוק

זאת תבנית מרובעת ללא נעלמים.

בייבי אני איש משומש זועם,

איש משומש עם חלפים


אלה עם האנרגיות שעושים צל לעצמם

בייבי תעצמי את העיניים,

תעצמי חזק

אני עומד מולך

את רואה...


אני כותב מילים ועוד מילים

מילים אש

מילים שורפות

רוצים לנתק אותי באזורים מסוימים

יש מקומות שעם לפידים מזנבים אותי

אספתי חברים

הרבה

חושבים שאני איש טוב

אבל בתוכי בייבי

אני איש משומש

בלי חלפים

בלי תנאים

בלי חזון

בלי כסף


נושם אוויר פסגות,

מקשיב לצלילים,

ואני עושה מעשים מגונים.

ואני מזיין טהור

אוכל נקי

ורץ למרחקים

ואני נראה כמו קוסם בייבי

ואיזה שווה אני

תודי

1 comentário


חני כהן-צדק
חני כהן-צדק
01 de jan. de 2022

מדם ליבך שגב, יורק אש מדם ליבך, שורף

Curtir
bottom of page